Õppekorraldus

Meie koolis saab õppida järgmisi pille:

 *Klaver ja süntesaator
*Viiul ja tšello
*Kitarr
*Pärimusmuusika – plokkflööt, kannel, kitarr, lõõts, karmoska
*Flööt, klarnet, trompet ja saksofon
*Akordion
*Löökpillid
*Laul
*Meie koolis tegutseb teatriklass, rahvapilliorkester ja kammerorkester

Õppetöö kestab 7 aastat ja on jagatud nooremaks ja vanemaks astmeks.
Nädalas on algastme õpilasel 2 erialatundi ja rühmatunnina 2 solfedžotundi.
V klassis lisandub muusikalugu ja ansamblimäng. Alates III klassist on ka lisainstrumendi võimalus.

Noorema astme (I-IV klass) lõpetamisel saab õpilane valida kahe võimaluse vahel:

– jätkab õpinguid vanema astme tavaõppes (1 tund eriala nädalas, väiksemad nõuded)
– jätkab õpinguid vanema astme süvaõppes (2 tundi eriala nädalas). Siin on nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu

Vanemas astmes (V-VII klass, lisa-aastad) lisandub õppeainetesse erialast olenevalt orkester ja klaverisaate kujundamine. Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Väga suure koormuse korral on võimalik lapsel õppida alates nooremast astmest ka vabaõppes. See tähendab, et õpilane loobub ühest või enamast ainest läbides erialase ainekava kas tava- või süvaõppe programmi järgi.

Üleminek ühest astmest teise toimub eksamiga erialas ja solfedžos.

Hindamine toimub 5-palli süsteemis.

Õpilased saavad hinnetega õpinguraamatu 2 korda aastas – detsembris ja mais.

6-7.a. laps võetakse soovitavalt ettevalmistusklassi, kus aasta või paari jooksul selgitatakse välja lapse võimed ja huvid. Edasipürgijad võetakse vastu katseteta; õppeaasta lõpul sooritatakse arvestus, mis hõlmab aasta jooksul õpitut.

Koolis on avatud ka täiskasvanuõpe, kus saab alustada meelepärase pilli õppimist või oma eelnevalt omandatud oskusi täiendada. Täiskasvanuõppes on õppemaks 9 eur tund.

Õppetöö koolis on tasuline.
Alates 1.sept.2015.a. on Haapsalu Linnavalitsuse otsusega kehtestatud järgnev õppemaks:

Süvaõppes 23 eurot kuus
Tavaõppes 19 eurot kuus
Teatriklassis 13 eurot kuus

Õppemaks tasutakse kooli arveldusarvele EE 811010602002442009

Vaheajad 2017/2018. õppeaastal

  • Sügisvaheaeg 21. – 29. oktoober 2017;
  • Jõuluvaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
  • Talvevaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
  • Kevadvaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
  • Suvevaheaeg 12. juuni – 31. august 2018.