Õppekorraldus

Meie koolis saab õppida järgmisi pille:

 *Klaver ja süntesaator
*Viiul ja tšello
*Kitarr
*Pärimusmuusika – plokkflööt, kannel, kitarr, lõõts, karmoska
*Flööt, klarnet, trompet ja saksofon
*Akordion
*Löökpillid
*Laul
*Meie koolis tegutseb rahvapilliorkester ja kammerorkester

Õppetöö kestab 7 aastat.
Nädalas on õpilasel 2 erialatundi ja rühmatunnina 2 solfedžotundi.
V klassis lisandub muusikalugu ja ansamblimäng.
Alates III klassist on ka lisainstrumendi võimalus

Õpilane saab valida kahe võimaluse vahel:

– õpingud tavaõppes (1 tund eriala nädalas, lisaks solfedžo ja muusikalugu). Erialased nõudmised on väiksemad.
– õpingud süvaõppes (2 tundi eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, klaveriansambel.) Siin on nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu

V-VII klassis  lisandub õppeainetesse erialast olenevalt orkester ja klaverisaate kujundamine.
Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Väga suure koormuse korral on võimalik lapsel õppida ka vabaõppes. See tähendab, et õpilane loobub ühest või enamast ainest läbides erialase ainekava kas tava- või süvaõppe programmi järgi. See on pigem erandlik võimalus.

Hindamine toimub 5-palli süsteemis.

Õpilased saavad hinnetega õpinguraamatu 2 korda aastas – detsembris ja mais.

6-7 a. laps võetakse soovitavalt ettevalmistusklassi, kus aasta või paari jooksul selgitatakse välja lapse võimed ja huvid. Edasipürgijad võetakse vastu katseteta; õppeaasta lõpul sooritatakse arvestus, mis hõlmab aasta jooksul õpitut.

Koolis on avatud ka täiskasvanuõpe, kus saab alustada meelepärase pilli õppimist või oma eelnevalt omandatud oskusi täiendada.

Õppetöö koolis on tasuline.
Alates 1.sept.2019.a. on Haapsalu Linnavalitsuse otsusega kehtestatud järgnev õppemaks:

Süvaõppes 26 eurot kuus
Tavaõppes 22 eurot kuus
Täiskasvanuõppes 16 eurot tund

Õppemaks tasutakse kooli arveldusarvele EE811010602002442009

Vaheajad 2018/2019. õppeaastal

  • Sügisvaheaeg 22. – 28. oktoober 2018

  • Jõuluvaheaeg 24.detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;

  • Talvevaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;

  • Kevadvaheaeg 22. aprill – 28.aprill 2019;

  • Suvevaheaeg 12. juuni – 31. august 2019.