Keelpilliosakond

Haapsalu Muusikakooli esimene lõpetaja viiuli erialal lõpetas aastal 1966 õpetaja Tõnu Paometsa õpilasena. Käesoleval ajal on õpetajateks Taimi Kopli (viiul) ja Ingrid Arro (viiul ja tšello).

Meie õpetajad täiendavad ennast pidevalt G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli poolt korraldatavatel täienduskursustel. Parimad õpilased osalevad regionaalsetel keelpillimängijate konkurssidel ning aastatega on eri vanuseastmetes saavutatud ka II ja III kohti.

Suur tähtsus pilliõppes on koosmängul. Nii osalevad II – V klassi õpilased keelpilliansamblis üks kord nädalas.

1990. a. alustas kooskäimist kooli rahvapilliansambel „Pille“. Ansambli repertuaari kuuluvad nii rahvalikud pillilood, tantsuviisid kui ka tantsud ja laulud. Ansambli koosseis vahetub vastavalt sellele, kas lapsed jäävad peale muusikakooli ja põhikooli lõpetamist Haapsallu või lahkuvad. Praegu mängib ansamblis 9 mängijat – muusikakooli praegused ja endised õpilased ning 2 õpetajat – Margus Tokko ning ansambli juht ja üks asutajatest Ingrid Arro. Edu on „Pillet“ saatnud Soomes, Rootsis, Slovakkias, Saksamaal, Tšehhis, Hollandis. On osaletud vabariiklikel rahvamuusikapidudel, lauluja tantsupidudel Tallinnas ja kohalikel muusikaüritustel. Ansambel on esinenud nii Fra Mare kui Laine puhkajatele. Samasugune esinemisvõimalus on avanenud ka keelpilliansamblile ja keelpilliosakonna noortele solistidele.

1993. a. lõi noor ja energiline Jüri-Ruut Kangur meie õpilaste ja vilistlaste baasil muusikakooli sümfoniettorkestri, mis oli omanäoline nähtus Eesti muusikakoolide ajaloos. Orkester tegi head koostööd muusikakooli teatriklassiga ning publikule etendati mitmeid muusikale. Tuntuim neist oli „Kuri kuningatütar“. 2000. a. asus orkestrit juhtima uus noor dirigent Lehari Kaustel. Orkestri nimeks sai Haapsalu Noorte Kammerorkester. Selles mängivad nii endised kui praegused muusikakooli õpilased ja õpetajad. Üles on astutud kooli kontsertidel, 2005. aastast on tehtud koostööd Läänemaa Oratooriumikooriga – ette on kantud Sirje Kaasiku „Missa Brevis“, Franz Schuberti „Missa G-Duur“, Sirje Kaasiku kantaat „Laulud Loojale“ jpm.

Haapsalu Noorte Huvikeskuse võimlemisrühmaga „Kirke“ on ette kantud helilooja Tauno Aintsi muusikale loodud tantsuetendus „Tüdruk ja maailm“. Traditsiooniks on saanud esinemised Vabariigi aastapäeva kontsertidel ning muusikakooli kevadkontsertidel Kuursaalis.

Paljudest meie kooli vilistlastest on saanud omakorda õpetajad: Leila Eespere (Bajev) Nõmme Muusikakoolis, Katrin Nõlvak Tartu H. Elleri nimelises Muusikakoolis, Ingrid Arro Haapsalu Muusikakoolis, Mari Kaasik Rakvere Muusikakoolis, Mirjam Behrendt (Salumäe) Saksamaal Baierimaal.

Kuna keelpilliõpetajaid pole meie koolis pikkade aastate jooksul olnud palju, siis meenutan siin hea sõna ja tänutundega nüüd juba meie seast lahkunud Haapsalu legendaarseid inimesi -Tõnu Paometsa ja Valter Kannu. Palju aastaid töötas meie koolis endine Nõmme Muusikakooli keelpilliosakonna juhataja Peep Tõldsepp. Oma panuse noorte keelpillimängijate koolitamisse on andnud ka lühiajaliselt koolis töötanud Mari Kaasik ning Gunnar Grencštein.

Kogu kooli ajaloo jooksul on meie kooli lõpetanud 109 viiuli- ja 3 tšelloõpilast.

1991. aastal asus Haapsalu Muusikakooli tööle kitarriõpetaja Aigar Kõrgesaar. Uus instrument äratas kohe suurt huvi õpilaste seas. Alati on jätkunud õpilasi esindama kooli kitarriõpilaste vabariiklikel konkurssidel. Õpetaja A. Kõrgesaar on aga ise aktiivselt osa võtnud õpetajate seminaridest (koos õpilastega) ja EMTA korraldatud täienduskoolituskursustest. Kuna huvi kitarri vastu on suur, siis töötavad tänasel päeval koolis lisaks A. Kõrgesaarele veel 2 kitarriõpetajat – Viive Marleen ning Ivar Malmet. Aigar Kõrgesaare endistest õpilastest Anna Regina Kalk jätkas õpinguid G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis, Siim Pääsuke lõpetas sama kooli ning töötab Haapsalu kultuurikeskuses helirežissöörina.

On tore, et leidub tublisid, andekaid noori, kes soovivad oma edaspidise elu siduda muusikaga. Kuid igast kooli lõpetanust ei peagi saama tegevmuusik – see ei ole kooli eesmärk. Pigem õpetab muusikakoolis käimine oma aega planeerima, avardama silmaringi ning kasvatab noortest inimestest muusika kuulajad selle sõna parimas mõttes. Loodame, et õpihimulisi lapsi, kes avastavad enda jaoks muusika võlumaa, jätkub ka edaspidi.

Suured tänud kõigile endistele ja praegustele õpetajatele tänuväärse töö eest. Jätkugu tervist ja pikka meelt viiuli- ja kitarrimängu saladuste edasiandmisel.

Ingid Arro, keelpilliosakonna juhataja