Klaveriosakond

Kooli alguseaegadel polnud Haapsalu Muusikakoolil veel ei klassiruume ega klavereid, oli aga neli entusiastlikku õpetajat – Alice Kansa, Heljo Talmet, Päivi Tõldsepp, Mall Padil, kes ei peljanud kultuurimajalt laenatud ruumides oma tööd alustada. Klaverimäng on olnud läbi aegade populaarne ja seetõttu on klaveriosakond kooli suurim.

Meie staažikaimad pedagoogid on Tia-Helina Kaukes ja Andres Kase. Oma kooli on õpetajatena tagasi pöördunud kunagised vilistlased Lea Semerik, Jüri Ilves, Mall Voorel ja Ingrid Tamberg. 1995. a. asus tööle Bogdana Smagol, kes on omandanud õpetajahariduse Ukrainas. Eesti Muusikaakadeemiast tuli meile klaveriõpetajaks Mart Kuus. Venemaal hariduse omandanud meie kooli vilistlane Žanna Andreejevskaya on tulnud kontsertmeistriks ja klaveriõpetajaks. Klaveri- ja ühtlasi solfedžo ja muusikaloo õpetaja on Kadri Kelner.

Klaveriosakonna pedagoogid omavad enamuses kõrgharidust. Juba kümmekond aastat on olnud võimalus õppida ka süntesaatorimängu. Alguses õpetas õp. Jaan Helilaid, viimastel aastatel õp. Margus Tokko.

Läbi aegade on klaverimängu õpetanud paljud õpetajad, kes nüüdseks on meist lahkunud nagu Aino Lissovenko, Alla Tamm, Jaan Helilaid, Tatjana Loza, Larissa Demidova, Alari Tamm.

Mujale on läinud elama Elvina Vinogradova, Svetlana Zvereva (Siltšenko), Jevgenia Rootsi, Alesja Dukova.

Sageli juhtub, et mõni lõpetaja otsustab jätkata õpinguid esialgu lisaaastal, hiljem juba G. Otsa nim. Muusikakoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Mitmetest meie klaverieriala lõpetanutest on saanud muusikud ja muusikapedagoogid kodu ja välismaal – Katrin Lehismets, Katri Hallik, Antti Kammiste, Jüri Ilves, Olesja Voronjuk, Veronika Tamm, Ingrid Tamberg ja Kristiina Kisler.

Meie klaveriõpilased on läbi aastate hästi esinenud vabariiklikel ja regionaalsetel klaveriõpilaste konkurssidel, samuti R. Tobiase nim. noorte klaveriõpilaste konkursil Hiiumaal ja Hiiumaa Klaveripäevadel.

Jüri Ilves, klaveriosakonna juhataja