MEIST

Haapsalu C.Kreegi nim. Muusikakooli ajalugu algab 1954. aastast, kui alustas tööd Haapsalu Laste Muusikakool.
Kooli esimene direktor aastatel 1954-1981 oli Aade Nurme.
1981-1990 oli direktoriks  Peeter Saar.
Aastatel 1990-2017 oli direktoriks Andres Kase.
Alates 2017.a. on meie kooli direktoriks trompetist Jaak Vasar.

Kool alustas Haapsalu Rajooni Kultuurimajaga ühistes ruumides Lossiplats 1.
1988.- 1994.a. töötati majas Lossiplats 6.
1994.a. alates asub kool oma praegustes ruumides Kastani 7.

Kooli algusaegadel on koolis õpetajana töötanud Heljo Talmet, Alice Kansa, Mall Padil, Päivi Tõldsepp (klaver), Voldemar Rõõmus (akordion), Erich Meister, Pärt Ellerhein (puhkpill), Cyrillus Kreek (teoreetilised ained), Magda Pirker (üldklaver).

Meie kooli tuntumad vilistlased on Neeme Birk (trompet), Katri Rebane (Hallik) (klaver), Katrin Lehismets (klaver, laul), Taavi Kuntu (trompet), Jaak Vasar (trompet), Madis Kari (klarnet).

Meie koolis tegutseb kammerorkester ja rahvapilliorkester.
Traditsiooniks on saanud Haapsalu  keelpillimängijate suvekursused.

 

Cyrillus KreekHelilooja Cyrillus Kreek (03.12.1889 – 26. 03. 1962 ) oli pedagoogitöö kaudu Haapsaluga tihedalt seotud. Aastatel 1921–1932 töötas Cyrillus Kreek muusikaõpetajana Läänemaa Õpetajate Seminaris Haapsalus ning aastatel 1954 – 1956 oli Cyrillus Kreek seotud ka Haapsalu Laste-Muusikakooliga, õpetades lastele muusikalist kirjaoskust.

 

 

Haapsalu Muusikakool 65

2019.a. tähistas Haapsalu Muusikakool oma 65. juubelit.
Cyrillus Kreegi mälestuse väärikaks jäädvustamiseks taotlesid Haapsalu Muusikakooli õpetajad kooli ümbernimetamist  C. Kreegi nimeliseks Haapsalu Muusikakooliks. Haapsalu Linnavalitsus ja volikogu kiitsid soovi heaks.
Nüüdseks on kool C.Kreegi nime kandnud juba 6 aastat.

Haapsalu Muusikakooli missioon

Haapsalu Muusikakool, toetudes paindlikule õppekavale annab Haapsalu linna ja ümbruskonna valdadest tulnud õpilastele võimetele vastava nõuetekohase muusikalise alghariduse mitmesuguse koosmusitseerimise ja muude ühistegevust nõudvate õppevormide kaudu:

*loob võimaluse laste ja noorte loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks
*kujundab õpimotivatsiooni nii õpilastes kui ka õpetajates, järgides elukestva õppe põhimõtteid
*kujundab õpilase eetilist, esteetilist ja emotsionaalset mõttemaailma muusika õpetamise kaudu
*rakendab kaasaegse infotehnoloogia võimalusi muusikaõppes
*annab hariduse, mis võimaldab õpingute jätkamise
*võimaldab mitmesuguste koosmusitseerimise vormide ja muude ühistegevust nõudvate õppevormide kaudu õpilastel osaleda piirkonna kultuurielus ja aitab selle kaudu kaasa Läänemaa kultuurielu elavdamisele

Meenutusi õpetajatest ja kooliajast

Mida arvavad õpilased meie koolist?

Kooli kontsert Klassikaraadios

20160330_1704571

Esinejad Klassikaraadio stuudios