Pilliga eelkool (katsetega, 6-7a)

Pilliga eelkooli (katsetega) võtame vastu lapsi vanuses 6-7 aastat.
Nädalas 1 pillitund 35-40 minutit ja 1 grupiga laulutund 35-40 minutit.

Sisseastumise erialad:

  • keelpillid: viiul,
  • klahvpillid: klaver

Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul, näiteks:

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada juhuks, kui pilli I eelistusele ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad täis). Sel juhul pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolul II pillieelistust.