Põhiõpe (katsetega, 7+a)

Vastuvõtt põhiõppesse (katsetega, 7+a) toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

Sisseastumise erialad:

  • keelpillid: viiul, kitarr
  • klahvpillid: klaver
  • puhkpill: trompet
  • löökpilli eriala

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul, näiteks:

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada juhuks, kui pilli I eelistusele ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad täis). Sel juhul pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolul II pillieelistust.