VASTUVÕTT

Rühma eelkooli (katseteta) võtame vastu 5-7 aastasi lapsi. 
2 korda nädalas 45 minutit laulutund väikeses grupis ja tutvumine erinevate pillidega.

Pilliga eelkooli (katsetega) võtame vastu lapsi vanuses 6-7 aastat.
Nädalas 1 pillitund 45 minutit ja 1 grupiga laulutund 45 minutit.

Vastuvõtt toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet. 

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul, näiteks: 

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada juhuks, kui pilli I eelistusele ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad täis). Sel juhul pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolul II pillieelistust.

Vastuvõtt põhiõppesse toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet. 

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul, näiteks: 

I ja II pilli eelistus on vajalik kirjutada juhuks, kui pilli I eelistusele ei ole võimalik õpet pakkuda (kohad täis). Sel juhul pakutakse lapsele vabade kohtade olemasolul II pillieelistust.

Meie koolis saab õppida järgmisi instrumente:

Klahvpillid:

Klaver (Vaata tutvustust)
Akordion (Vaata tutvustust)

Keelpillid:

Viiul (Vaata tutvustust)
Tšello (Vaata tutvustust)
Klassikaline kitarr (Vaata tutvustust)

Puhkpillid:

Flööt (Vaata tutvustust)
Klarnet (Vaata tutvustust)
Trompet (Vaata tutvustust)
Saksofon (Vaata tutvustust)
Tromboon

Löökpillid

Pärimusmuusika pillid:

Plokkflööt (Vaata tutvustust)
Kannel (Vaata tutvustust)
Torupill (Vaata tutvustust)
Kitarr
Lõõtspill (Vaata tutvustust)
Karmoška