VASTUVÕTT

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT toimub igal kevadel, õppeaasta lõpus.
Vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka õppeaasta jooksul.

Vastuvõtuks palume ette valmistada üks laul.
Lisaks toimub kuulmise kontroll läbi üksikute nootide järelelaulmise.
Mälukontroll sisaldab väikese viisikese meelde jätmist ja kordamist.
Rütmitunnetuse kontrollis tuleb meelde jätta ja korrata ette koputatud rütmilõik.