11. juunil toimus muusikakooli direktori tänuvastuvõtt väga hea õppeedukusega õpilastele ning neile õpilastele, kes on meie kooli esindanud erinevatel regionaalsetel, vabariiklikel konkurssidel, festivalidel ning võistumängimistel. Aitäh tublidele õpilastele, aitäh tublidele õpetajatele. Edu ka edaspidiseks 🎺🎻🎷