Kooli hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli
tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja kooli pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

Lastevanemate esindajad:
Irma- Liisu Eberle (esimees)
Katrin Ojassoo (aseesimees)
Kairit Merilo
Maarika Lekarkin
Reeli Kuhi-Thalfeldt

Õpetajate esindajad:
Ingrid Arro
Kail Visla (Risti filiaal)

Linnavalitsuse esindaja:
Mariliis Olenko

Hoolekogu koosolekute protokollid:
Linnapeaga kohtumise protokoll 15.02.2024
Koosoleku protokoll 01.02.2024
Koosoleku protokoll 01.11.2023
Koosoleku protokoll 13.04.2023