Tööplaan

JAANUAR

E 17. jaanuar „Noor Pärimusbänd 2022“ konkurss Viljandis (demovoor)
T 25. jaanuar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 27. jaanuar õpetaja Ingrid Arro õpilaste kontsert kl 17:30 (saal)
R 28. jaanuar klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)

VEEBRUAR

K 9. veebruar klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 10. veebruar osakonnajuhatajate koosolek kl 12:00
N 10. veebruar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
K 16. veebruar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 17. veebruar Eesti heliloojate klaveripalade festival kl 16:15 (saal)
T 22. veebruar Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert kl 18.00 (saal)

28. VEEBRUAR – 6. MÄRTS KOOLIVAHEAEG

MÄRTS

9.-11. märts keelpilliosakonna tehniline arvestus
N 10. märts osakonnajuhatajate koosolek kl 12:00
E 14. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 15. märts puhkpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 17. märts klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
L 19. märts Loode-Eesti regiooni viiuli ja vioola konkurss (video), (vastutab Haapsalu muusikakool)
T 22. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 28. märts puhkpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 29. märts klahvpilliosakonna heliredelite arvestus (II,III,V,VI kl) kl 14:30 (saal)

APRILL

K 6. aprill klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 7. aprill osakonnajuhatajate koosolek kl 12:00
T 12. aprill puhkpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 18. aprill puhkpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 19. aprill kontsert Palivere Põhikoolis ja Taebla koolis (esinevad Haapsalu muusikakooli õpilased)
T 19. aprill VII klassi solfedžo eksam (suuline) kl 17:00
N 21. aprill Kevadkontsert kl 18:00 muusikakooli saalis
N 21. aprill IV klassi solfedžo eksam (suuline) kl 16:15 ja 17:00
R 22. aprill „Noor Pärimusbänd 2022“ lõppkontsert Pärimusmuusika Aidas
R 22. aprill IV klassi solfedžo eksam (suuline) kl 15:30

25. APRILL- 1. MAI KOOLIVAHEAEG

MAI

N 5. mai puhkpilliosakonna kontsert kl 15:30 (kammersaal)
N 5. mai osakonnajuhatajate koosolek kl 12:00
N 5. mai keelpilliosakonna üleminekuarvestus I klass kl 16:30 (saal)
R 6. mai XIV Üleriigiline võistumängimine Pärimusmuusika Aidas Viljandis
E 9. mai pärimusmuusika osakonna kevadkontsert kl 17:30 (saal)
T 10. mai puhkpilliosakonna kevadkontsert kl 18:00 (saal)
N 12. mai klahvpilliosakonna üleminekuarvestus E, I,II ja III klass kl 16:15 (saal)
T 17. mai puhkpilliosakonna üleminekuarvestus E, I-III klass kl 16:15 (saal)
K 18. mai pärimusmuusika osakonna Risti filiaali kevadkontsert kl 18:00
N 19. mai klahvpilliosakonna üleminekuarvestus V ja VI klass kl 16:00-17:15 (saal)
N 19. mai IV klassi solfedžo eksam (kirjalik) kl 16:15
R 20. mai VII klassi solfedžo eksam (kirjalik) kl 11:00
R 20. mai VII klassi hinded välja pandud (tööpäeva lõpuks)
R 20. mai klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
L 21. mai Risti Põhikool 100- esinevad Haapsalu Muusikakooli pärimusmuusika osakonna Risti filiaali õpilased
E 23. mai VII klassi LÕPUEKSAM kl 11:00 (saal)
E 23. mai keelpilliosakonna üleminekuarvestus II ja III klass kl 16:30 (saal)
T 24. mai VII klassi LÕPUEKSAM kl 11:00 (saal), ÕPPENÕUKOGU (VII klass), peale eksamit
T 24. mai puhkpilliosakonna IV klassi eksam kl 17:00 (saal)
K 25. mai klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
K 25. mai puhkpilliosakonna üleminekuarvestus V ja VI klass kl 17:15 (saal)
N 26. mai keelpilliosakonna IV klassi eksam kl 17:00 (saal)
R 27. mai klahvpilliosakonna IV klassi eksam kl 17:00 (saal)
E 30. mai uute õpilaste VASTUVÕTT kl 11:00-13:00, kl 17:00-19:00
E 30. mai keelpilliosakonna üleminekuarvestus V ja VI klass kl 16:30 (saal)
T 31. mai uute õpilaste VASTUVÕTT kl 17:00- 18:00
T 31.mai HINDED VÄLJA PANDUD tööpäeva lõpuks (I-VI klass)

JUUNI

L 4. juuni VII klassi LÕPUAKTUS LÜG-is kl 14:00
E 6. juuni ÕPPENÕUKOGU (E, I-VI klass) kl 12:00 (saal)
T 7. juuni Direktori tänuvastuvõtt tublidele õpilastele kl 17:00 (I-VI kl.
õpilastele kiituskirjade kätteandmine ja tänukirjade kätteandmine
õpilastele, kes osalesid õppeaasta vältel konkurssidel,
võistumängimistel) (saal)
L 11. juuni Pajusi lõõtsapäev – esinevad Haapsalu Muusikakooli pärimusmuusika osakonna õpilased
21.-24. juuli pärimusmuusika osakonna osalemine Hiiu folgil (õppereis ja esinemine)

KOOLIVAHEAEG 14. JUUNI-31. AUGUST SUVEVAHEAEG

Proovide ajad saalis:

Keelpilliorkester R 17:45-19:15 (saal)
Puhkpilliorkester K 15:30 -17:00 (kammersaal)
Poistekoor K 17:00-18:30 (saal)
Pille K 17:00-18:30 (kammersaal)