Tööplaan

C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli tööplaan
Õppeaasta 2022/2023

KEVADSEMESTER 2023

JAANUAR

T 24. jaanuar Poistekoori XIII Noorte laulupeo ettelaulmine (HLA) kl 10:00
K 25. jaanuar Ingrid Arro õpilaste klassikontsert kl 17:30 (saal)
R 27. jaanuar klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 30. jaanuar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)


VEEBRUAR

E 6. veebruar puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 7. veebruar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 9. veebruar klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 13. veebruar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 14. veebruar puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 17:00 (saal)
K 15. veebruar Loode-Eesti viiuli ja vioola regionaalne konkurss „Parim noor
instrumentalist 2023“ (korraldaja Haapsalu muusikakool)
NB! Sellel päeval korralist õppetööd koolis EI TOIMU!!!
N 16. veebruar pärimusmuusika osakonna õpilaste kontsert Tõrukese lasteaias
kl 15:45
T 21. veebruar Eesti heliloojate klaveripalade festival kl 16:15 (saal)
N 23. veebruar Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert
LÜG-is kl 17.00 (vastutab Ingrid Arro)

  1. VEEBRUAR – 5. MÄRTS KOOLIVAHEAEG

MÄRTS

E 6. märts puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 17:00 (saal)
T 7. märts puhpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
K 8. märts muusikakooli õpilaste kontsert Vikerkaare lasteaias kl 16:00
N 9. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 9. märts lastevanemate koosolek kl 18:00 (saal)
13.-17. märts keelpilliosakonna tehniline arvestus
T 14. märts pärimusmuusika osakonna hindeline arvestus kl 17:45 (klassis)
T 14. märts Haapsalu Linna Algkooli sünnipäeva kontsert-aktus Algkoolis
(esinevad algkoolis õppivad muusikakooli õpilased) kl 10:00-12:00
N 16. märts klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 21. märts Uuemõisa Lasteaed tuleb muusikakooli külla- pillide tutvustus,
ekskursioon kl 10:45 (saal)
N 23. märts Uuemõisa Lasteaed tuleb muusikakooli külla- pillide tutvustus,
ekskursioon kl 10:45 (saal)
R 24. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 27. märts puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 28. märts klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 28. märts puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 17:00 (saal)
K 29. märts Lasteaed Pääsupesa tuleb muusikakooli külla – pillide tutvustus,
ekskursioon kl 11:00 (saal)

APRILL

E 3. aprill keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
T 4. aprill pärimusmuusika osakonna hindeline arvestus kl 17:45 (klassis)
K 5. aprill klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (kammersaal)
E 10. aprill puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 17:00 (saal)
T 11. aprill pärimusmuusika osakonna õpilaste kontsert Viigi koolis kl 15:00
T 11. aprill puhkpilli- ja löökpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 13. aprill keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 13. aprill VII klassi solfedžo eksam (suuline) kl 17:45
R 14. aprill VII klassi solfedžo eksam (suuline) kl 16:15
T 18. aprill keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 20. aprill KEVADKONTSERT LÜG-is kl 18:00
N 20. aprill IV klassi ehk noorema astme solfedžo eksam (suuline) kl 15:30
R 21. aprill IV klassi ehk noorema astme solfedžo eksam (suuline)
kl 15:30 ja 17:00
R 21. aprill XV Üleriigiline võistumängimine Viljandi Pärimusmuusika Aidas
kl 11:00

  1. APRILL – 30. APRILL KOOLIVAHEAEG

MAI

N 4. mai keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 8. mai VII klassi solfedžo eksam (kirjalik) kl 11:00
E 8. mai puhk- ja löökpilliosakonna kevadkontsert kl 18:00 (saal)
T 9. mai keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
N 11. mai klahvpilliosakonna I, II ja III klassi üleminekuarvestus kl 16:15 (saal)
E 15. mai VII klassi ERIALA LÕPUEKSAM kl 11:00 (saal)
E 15. mai VII klassi HINDED VÄLJAS (tööpäeva lõpuks)
T 16. mai VII klassi ERIALA LÕPUEKSAM kl 11:00 (saal)
ÕPPENÕUKOGU (VII klass), peale eksamit
N 18. mai keelpilliosakonna V ja VI klassi üleminekuarvestus kl 17:00 (saal)
N 18. mai klahvpilliosakonna V ja VI klassi üleminekuarvestus kl 15:45 (saal)
R 19. mai klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
R 19. mai pärimusmuusika osakonna Risti filiaali kevadkontsert kl 18:00
L 20. mai VII klassi LÕPUAKTUS LÜG-is kl 14:00
E 22. mai IV klassi solfedžo eksam (kirjalik) kl 11:00
E 22. mai puhkpilli- ja löökpilliosakonna üleminekuarvestus V-VI klass
kl 16:00 (saal)
E 22. mai pärimusmuusika osakonna kevadkontsert kl 17:30 (saal)
T 23. mai puhkpilli- ja löökpilliosakonna üleminekuarvestus I-III klass
kl 16:00 (saal)
R 26. mai klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
E 29. mai puhkpilli- ja pärimusmuusika osakonna IV klassi ehk noorema
astme lõpueksam kl 16:30 (saal)
T 30. mai keelpilliosakonna IV klassi ehk noorema astme lõpueksam
kl 16:30 (saal)
K 31. mai klahvpilliosakonna IV klassi ehk noorema astme lõpueksam
kl 15:30 (saal)


JUUNI

N 1. juuni keelpilliosakonna I, II ja III klassi üleminekuarvestus
kl 16:30 (saal)
E 5. juuni HINDED VÄLJA PANDUD tööpäeva lõpuks (I-VI klass)
E 5. juuni uute õpilaste VASTUVÕTT kl 17:00-19:00
T 6. juuni uute õpilaste VASTUVÕTT kl 11:00 – 12:30
kl 17:00 – 18:00
N 8. juuni ÕPPENÕUKOGU (E, I-VI klass) kl 12:00 (saal)
E 12. juuni Direktori tänuvastuvõtt tublidele õpilastele kl 17:00
(I-VI kl. õpilastele kiituskirjade kätteandmine ja
tänukirjade kätteandmine õpilastele, kes osalesid
õppeaasta vältel konkurssidel, võistumängimistel) (saal)


KOOLIVAHEAEG 14. JUUNI-31. AUGUST SUVEVAHEAEG


Proovide ajad saalis:

Keelpilliorkester R 17:45-19:15 (saal)
Puhkpilliorkester K 15:30 -17:00 (saal)
Poistekoor K 17:00-18:30 (saal)
Pille K 17:00-18:30
Kitarriorkester E 17:45-19:15
Lauluansambel K 17:45-19:15