Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Õppetöö koolis on tasuline:

Süvaõpe (2 tundi eriala) 30,00 € kuu
Tavaõpe (1 tund eriala) 23,00 € kuu
Rühmaeelkool (2 rühmatundi) 16 € kuu
Pilliga eelkool (1 pilli- ja üks rühmatund) 23€ kuu
Huviõppe pilliring (kitarr ja pärimusmuusika instrumendid) 20€ kuu
Poistekoor 8€ kuu
Muusikainstrumendi rent 8€ õppeveerand (40€ õppeaasta)

Õppemaks tasuda jooksva kuu 15. kuupäevaks.
Õppemaks tasutakse kooli arveldusarvele EE811010602002442009