Dokumendid

Siit leiate pdf formularid arvutis täitmiseks.
Palun täidetud avaldused saata kooli meilile – kool@hmk.edu.ee

Sisseastumise avaldus 2022
Koolist lahkumise avaldus

Siit leiate vajalikke lisadokumente alla-laetaval ja prinditaval kujul:

Sisseastumise avaldus 2022
Lisapilli avaldus
Koolist lahkumise avaldus

Kooli dokumentatsioon

HMK Arengukava 2022-2025
Hindamise juhend Haapsalu Muusikakoolis

Kodukord 2022
C.Kreegi nim Haapsalu Muusikakooli töötasustamise alused

Põhimäärus 2021 (kinnitamisel)

Huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord(Haapsalu)