Õppekorraldus

 • Klaver
 • Viiul ja tšello
 • Klassikaline kitarr
 • Pärimusmuusika – plokkflööt, kannel, kitarr, lõõts, karmoska
 • Flööt, klarnet, trompet ja saksofon
 • Akordion
 • Löökpillid
 • Laul
 • Meie koolis tegutseb rahvapilliorkester, kammerorkester, puhkpilliorkester

C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli tööplaan
Õppeaasta 2020/2021
KEVADSEMESTER 2021

JAANUAR

 • K 27. jaanuar keelpilliosakonna kontsert kl 16:00 (klass nr 21)
 • K 27. jaanuar klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
 • N 28. jaanuar keelpilliosakonna kontsert kl 17:00 (klass nr 20)
 • Puhkpilliosakonna kontserdid toimuvad jooksvalt kokkulepitud
  aegadel (klassides)

  VEEBRUAR

 • E 8. veebruar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 ( klass nr 21)
 • T 9. veebruar keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (kammersaal)
 • K 10. veebruar klahvpilliosakonna kontsert kl 17:00 (kammersaal)
 • E-R 15.-19. veebruar keelpilliosakonna tehnilised arvestused (klassides)
 • K 17. veebruar Eesti heliloojate klaveripalade kontsert kl 16:00 II-VI klass (saal)
 • Puhkpilliosakonna kontserdid toimuvad jooksvalt kokkulepitud aegadel (klassides)

  22.- 28. VEEBRUAR – KOOLIVAHEAEG

  MÄRTS

 • R 5. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (kammersaal)
 • T 9. märts Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Pärimusmuusika osakonna õppejõudude ja tudengite ringreis Läänemaal – Haapsalu
  Muusikakoolis ja Risti filiaalis

11:00 – 13:00 pärimusmuusika õpitoad Risti filiaali õpilastele
16:00 – 18:00 pärimusmuusika õpitoad Haapsalu Muusikakooli
pärimusmuusika osakonna õpilastele
19:00 EMTA pärimusmuusika osakonna õppejõudude ja tudengite kontsert

 • K 10. märts klahvpilliosakonna kontsert kl 15:30 (saal)
 • N 11. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (klass nr 21)
 • E 15. märts keelpilliosakonna kontsert kl 17:00 (klass nr. 22)
 • T 23. märts keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
 • K 24. märts Eesti pärimusmuusika ja pärimuspillide tutvustamine Linnamäe lasteaia perele kl 11:00
 • N 25. märts klaveri eriala heliredelite arvestus kl 14:30 II-VI klass
  (klassis)
 • Puhkpilliosakonna kontserdid toimuvad jooksvalt kokkulepitud
  aegadel (klassides)

  APRILL

 • R 9. aprill keelpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
 • E 12. aprill VII klassi solfedžo eksam kl 17:00 (suuline)
 • K 14.aprill klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
 • N 15. aprill Kevadkontsert LÜG-is kl 18:00 (vastutab Ingrid Arro)
 • R 16. aprill pärimusmuusikute Üleriigiline Võistumängimine Viljandis
 • L 17. aprill Loode-Eesti regiooni akordioni konkurss (vastutab Haapsalu Muusikakool)
 • 28.-29. aprill Lahtiste uste päevad kl 11.00 ja 15.00 laseaialastele
 • Puhkpilliosakonna kontserdid toimuvad jooksvalt kokkulepitud aegadel (klassides)

  19.- 25. APRILL – KOOLIVAHEAEG

  MAI

 • T 4. mai puhkpilliosakonna Kevadkontsert kl 18.00 (saal)
 • N 6. mai keelpilliosakond: II kl üleminekuarvestus kl 17:00-18:00 (saal)
 • E 10. mai klahvpilliosakond: II-III kl üleminekuarvestus kl 16.15 (saal)
 • N 13. mai keelpilliosakond: E ja I kl üleminekuarvestus kl 16:15-17:15 (saal)
 • R 14. mai klahvpilliosakond: IV-VI kl üleminekuarvestus kl 16:15 (saal)
 • E 17.mai keelpilliosakonna VII kl eksamikavade ettemängimine kl 16:15-17.30 (saal)
 • E 17. mai puhkpilliosakond: E, I-III kl üleminekuarvestus kl 15:00-16:00 (saal)
 • T 18.mai keelpilliosakond: V-VI kl üleminekuarvestus kl 17:00-18:30 (saal)
 • K 19. mai klahvpilliosakond: E ja I kl üleminekuarvestus kl 16:15 (saal)
 • K 19. mai pärimusmuusika osakonna Haapsalu õpilaste Kevadkontsert kl 17:30 (saal)
 • N 20. mai VII klassi solfedžo eksam kl 10:00 (kirjalik)
 • N 20. mai puhkpilliosakond: IV-VI kl üleminekuarvestus kl 16:00-17:00 (saal)
 • N 20. mai pärimusmuusika osakonna Risti filiaali õpilaste Kevadkontsert kl 17:00
 • R 21. mai keelpilliosakond: III kl üleminekuarvestus kl 17:00-18:00 (saal)
 • R 21.mai kõik hinded välja pandud (tööpäeva lõpuks)
 • T 25. mai VII klassi LÕPUEKSAM kl 11:00 (saal)
 • T 25. mai ÕPPENÕUKOGU (E, I-VII klass) kl 13:00 (saal)
 • N 27. mai klahvpilliosakonna kontsert kl 16:15 (saal)
 • L 29. mai VII klassi LÕPUAKTUS LÜG-is kl 14:00
 • E 31. mai konsultatsioon sisseastujatele kl 17:00 ja vastuvõtt kl 18:00

  JUUNI

 • T 1. juuni uute õpilaste vastuvõtt kl 17:00-18.30
 • N 3. juuni Direktori tänuvastuvõtt tublidele õpilastele kl 17:00 (I-VI kl. õpilastele kiituskirjade kätteandmine ja tänukirjade kätteandmine õpilastele, kes osalesid õppeaasta vältel konkurssidel, võistumängimistel) (suur saal)

  KOOLIVAHEAEG 14. JUUNI-31. AUGUST SUVEVAHEAEG

  Proovide ajad saalis:
 • Keelpilliorkester R 17:45-19:15 (saal)
 • Puhkpilliorkester K 15:30 -17:00 (kammersaal)

Õpilane saab valida kahe võimaluse vahel:

 • Õpingud tavaõppes (1 tund eriala nädalas, lisaks solfedžo ja muusikalugu). Erialased nõudmised on väiksemad.
 • Õpingud süvaõppes (2 tundi eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, klaveriansambel.) Siin on nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu 

V-VII klassis  lisandub õppeainetesse erialast olenevalt orkester ja klaverisaate kujundamine.
Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Väga suure koormuse korral on võimalik lapsel õppida ka vabaõppes. See tähendab, et õpilane loobub ühest või enamast ainest läbides erialase ainekava kas tava- või süvaõppe programmi järgi. See on pigem erandlik võimalus.

Hindamine toimub 5-palli süsteemis.

Õpilased saavad hinnetega õpinguraamatu 2 korda aastas – detsembris ja mais.

6-7 a. laps võetakse soovitavalt ettevalmistusklassi, kus aasta või paari jooksul selgitatakse välja lapse võimed ja huvid. Edasipürgijad võetakse vastu katseteta; õppeaasta lõpul sooritatakse arvestus, mis hõlmab aasta jooksul õpitut.

Koolis on avatud ka täiskasvanuõpe, kus saab alustada meelepärase pilli õppimist või oma eelnevalt omandatud oskusi täiendada. 

ERIALASED ÕPPEKAVAD HETKEL UUENDAMISEL!

Õppetöö koolis on tasuline.
Alates 1.sept.2019.a. on Haapsalu Linnavalitsuse otsusega kehtestatud järgnev õppemaks:

 • Süvaõppes 26 eurot kuus
 • Tavaõppes 23 eurot kuus
 • Täiskasvanuõppes 16 eurot tund
 • Muusikainstrumendi üür 9 eurot õppeveerandis 
Õppemaks tasutakse kooli arveldusarvele EE811010602002442009

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad:

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
Esimene vaheaeg – 19. oktoober 2020 kuni 25. oktoober 2020
Teine vaheaeg – 23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021
Kolmas vaheaeg – 22. veebruar 2021 kuni 28.veebruar 2021
Neljas vaheaeg – 19. aprill 2021 kuni 25. aprill 2021
Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) – 14. juuni 2021 kuni 31. august 2021  

2021/2022
25.10 – 31.10.2021
23.12.2021 – 09.01.2022
28.02 – 06.03.2022
25.04 – 01.05.2022
14.06 – 31.08.2022

2022/2023
24.10 – 30.10.2022
22.12.2022 – 08.01.2023
27.02 – 05.03.2023
24.04 – 30.04.2023
14.06 – 31.08.2023

2023/2024
23.10 – 29.10.2023
21.12.2023 – 07.01.2024
26.02 – 03.03.2024
22.04 – 28.04.2024
13.06 – 31.08.2024