Erialad

 • Klaver
 • Viiul ja tšello
 • Klassikaline kitarr
 • Pärimusmuusika – plokkflööt, kannel, kitarr, lõõts, karmoska, mandoliin, torupill, viiul
 • Flööt, klarnet, trompet ja saksofon
 • Akordion
 • Löökpillid
 • Laul
 • Meie koolis tegutseb rahvapilliorkester, kammerorkester, puhkpilliorkester

Tööplaan

NOVEMBER

N 4. november – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
L 6. november – Loode-Eesti regiooni ansamblite festivali videode esitamise tähtaeg
E 8. november – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
T 9. november – klahvpilliosakonna kontsert kell 16:15 – 17:00
R 12. november – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
15.- 19. november – viiul, tšello, kitarr tehniline arvestus III – VII klass
T 16. november – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
N 18. november – Külalispärimusmuusikute kontsert- töötuba
Laura Lehto (kandled), Marta Chan (viiul) kell 17:00-17:45
Laura Lehto erinevate pillide tutvustus (väikekandled ja rahvakannel) ning
töötuba kandlemängijatele kell 18:00-18:45
T 23. november – Tänukontsert Haapsalu Linnavalitsusele, esineb Piret Mikalai (klaver)
kl 16:15-17:00
K 24. november – klahvpilliosakonna kontsert kell 16:15 – 17:00
N 25. november – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
Puhkpilliosakonna õpilaste palade ettemäng, tehniline arvestus jooksvalt kokkuleppel.

DETSEMBER

K 1. detsember – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
R 3. detsember – õpilaste omaloomingu kontsert „C. Kreek 132“ kell 17:00 – 18:00
E 6. detsember – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
N 9. detsember – klahvpilliosakonna heliredelite arvestus 14:30 – 17:00
L 11. detsember – Haapsalu Muusikakooli JÕULUKONTSERT Jaani kirikus, proov kell 14:00,
kontsert kell 16:00
T 14. detsember – puhkpilliosakonna jõulukontsert kell 18:00-19:00
K 15. detsember – klahvpilliosakonna kontsert kell 16:15 – 17:00
N 16. detsember – keelpilliosakonna kontsert kell 16:15-17:00
N 16. detsember – kõik hinded on välja pandud (Stuudiumis)
E 20. detsember – ÕPPENÕUKOGU kell 12:00
Puhkpilliosakonna õpilaste palade ettemäng, tehniline arvestus jooksvalt kokkuleppel.

______________________________________________________________________________
23. DETSEMBER 2021 – 9. JAANUAR 2022 KOOLIVAHEAEG

Õppekavad

Pilliga eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 6-7 aastat.
Nädalas 1 pillitund 45 minutit ja 1 grupiga laulutund 45 minutit.

Rühma eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 5-7 aasatat.
2 korda nädalas 45 minutit laulutund väikeses grupis ning tutvume erinevate pillidega.

Eelkoolis jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus avaldus.

Põhiõppes (alates 7. eluaastast) saab õpilane valida kahe võimaluse vahel: 

 • Õpingud tavaõppes (1-2 eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, koosmäng). Erialased nõudmised on väiksemad.
 • Õpingud süvaõppes (2 tundi eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, koosmäng.) Siin on nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu.
 • Kooli lõpetamiseks peab õpilane olema täitnud õppekava täies mahus ning sooritanud kõik vajalikud arvestused ja eksamid.
 • Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.
 • Hindamine toimub 5-palli süsteemis.
 • Õpilasi hinnatakse 2 korda aastas – detsembris ja mais.
 • Lisa-aasta on õpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgema astme muusikaõppeasutustes.
 • Täiskasvanuõpe on mõeldud huvilistele, kes soovivad alustada pilliõpet hillisemas eas või kes soovivad täiendada oma eelnevalt omandatud oskusi (avalduse alusel, vabade kohtade olemasolul).

Õppemaks

Õppetöö koolis on tasuline.
Alates 1.sept.2021.a. on õppemaks:

Süvaõpe (2 tundi eriala) 30,00 € kuu
Tavaõpe (1 tund eriala) 23,00 € kuu
Rühmaeelkool (2 rühmatundi) 16 € kuu
Pilliga eelkool (1 pilli- ja üks rühmatund) 23€ kuu
Muusikainstrumendi rent 8€ õppeveerand

Õppemaks tasuda jooksva kuu 15. kuupäevaks. 
Õppemaks tasutakse kooli arveldusarvele EE811010602002442009

Vaheajad

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad:

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
Esimene vaheaeg – 19. oktoober 2020 kuni 25. oktoober 2020
Teine vaheaeg – 23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021
Kolmas vaheaeg – 22. veebruar 2021 kuni 28.veebruar 2021
Neljas vaheaeg – 19. aprill 2021 kuni 25. aprill 2021
Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) – 14. juuni 2021 kuni 31. august 2021  

2021/2022
25.10 – 31.10.2021
23.12.2021 – 09.01.2022
28.02 – 06.03.2022
25.04 – 01.05.2022
14.06 – 31.08.2022

2022/2023
24.10 – 30.10.2022
22.12.2022 – 08.01.2023
27.02 – 05.03.2023
24.04 – 30.04.2023
14.06 – 31.08.2023

2023/2024
23.10 – 29.10.2023
21.12.2023 – 07.01.2024
26.02 – 03.03.2024
22.04 – 28.04.2024
13.06 – 31.08.2024